CC2B


Postduivenorganisatie Afd 6 Kring 2 bestaat uit CC2A en CC2B


Kring 2 is in 2017 ontstaan door een algehele verandering in de vlieggebieden van afdeling 6 Noord-Holland

Woorvoerder         : Elbert Uithuisje

Penningmeester    : L.M Ruijter           Reknr NL54INGB0006216263 t.n.v.   

                                                             Samenspel rayon D

Secretaris              :Huib Edelenbosch : huib.edelenbosch@gmail.com    Contactpersoon website tf.Sentveld@quicknet.nl tel 0228-317429

Website Kring-2.nl


t.b.v. CC2B PC Theunis Website beheerder pc.theunis@outlook.com

Contactpersonen CC2B zijn:

Marken               : E. Uithuisje


Volendam           : PC.Theunis


B.E.P.                 : G. TimmerEdam                   Martin Meulman     


 

De Rijp               : Arie ZomerdijkFa v.d. Kroon Dr Nuyensstraat Westwoud
A. Bruin voor uw voer etc
G. Veken voor al uw topduiven
Fam Klooster voor al uw vis
Ook uw Duivenkruiden De Weed Lutjebroek
Koffie / Chocolade etc Westerstraat Enkhuizen
De Nieuwe Doelen Spoorstraat Enkhuizen
Stationscafe voor Bruiloften en partijen
Swagerman wonen voor al uw interieur
Buijs uit Volendam voor al uw mestelwerkzaamheden
SAVITAE
SAVITAE
De organisatie voor EHBO en BHV cursussen.
www.savitae.nl 088 6030603
Logo Kleur
Logo Kleur

Ook uw advertentie kan op deze site staan. Indien u dat wilt neemt u contact op met de website beheerder en stuurt een foto mee van uw bedrijf. Kosten 25 euro per jaar

Beste allemaal,


Helaas houdt het Corona virus ons nog steeds gegijzeld v.w.b. maatregelen welke in acht genomen moeten worden bij samenkomsten van meerdere personen, waarbij er ook nog steeds een maximum aantal bezoekers in acht moet worden genomen.

Na overleg met de locatie beheerder en gezien deze beperkingen is het voor Kring 2 niet mogelijk om de kampioenenhuldiging, zoals gepland dit jaar in Oktober, doorgang te laten vinden.


Het plan is om de kampioenen huldiging volgend jaar te laten plaatsvinden op 21 Maart en tevens ook de verkoop van de jonge duiven voor de attractiecommisse van Kring 2 plaats te laten vinden. Deze datum is met de locatie beheerder overeengekomen.


We begrijpen dat niemand blij is met het uitstel van de kampioenendag / huldiging echter, gezien de omstandigheden, is er geen andere optie haalbaar indien we dit met een ieder samen willen beleven. Verder kunnen we enkel hopen dat er begin volgend jaar voldoende resultaten zijn bereikt m.b.t. de bestrijding van het Corona virus, zodat we de huldiging dan wel kunnen laten doorgaan. Mocht het zo zijn dat deze nog steeds niet door kan gaan dan zullen we uiteindelijk een alternatief moeten verzinnen voor zowel de huldiging als ook m.b.t. de attractieprijzen welke zijn gewonnen door onze leden.


De vergadering van 21 September komt te vervallen en begin Januari zulen we bij elkaar moeten komen om zodoende een definitief besluit te nemen over de kampioenen huldiging en de wijze waarop dit zal moeten plaatsvinden. 


Hopende u hiermee voorlopig voldoende te hebben geinformeerd,mvg,

Huib Edelenbosch


Duivenliefhebbers uit Cc2B


Helaas moeten wij onze kampioenen huldiging nog een lange tijd missen. Toch lijkt het een gepast eerbetoon aan de 1e kampioenen van onze CC2B om via onderstaande sessie aandacht te geven aan hun prestatie,s.

R. Bos uit Volendam

in 2020 werd hij o.a.

1e Oude duiven +Aangewezen

1e Oude duiven hok + Duifkampioen

1e Hokkampioen dagfond + 1eDuifkampioen dagfond

1e Midfond + 1e hokkampioen

1e Duifkampioen Vitesse

J.L. Haselager uit West-Beemster

in 2020 werd hij o.a.

1e Vitesse

1e Duifkampioen Midfond

Jelger Klinkenberg uit Schermerhorn

in 2020 werd hij o.a.

1e Vitesse Aangewezen + 1e Hok

1e Midfond aangewezen

1e Hok Jonge duiven

1e Natour aangewezen


Ton Snoek uit Volendam

in 2020 werd hij o.a.

1e Dagfond

1e Natour

1e Natour hok

Pieter Springer uit Marken

in 2020 werd hij o.a.

1e Dagfond aangewezen

1e Duifkampioen dagfond

E. Uithuisje uit Marken

in 2020 werd hij o.a.

1e Jonge duiven

Gebr Appel uit Marken

in 2020 werden zij o.a.

1e Jonge duiven aangewezen

Comb Geutskens uit Amsterdam

in 2020 werden zij o.a.

1e Duifkampioen jong

N. Tetteroo uit Purmerend

in 2020 werd hij o.a.

1e Overnachtfond

1e Overnachtfond hokDuivendokter uit Edam


1e Duifkampioen Overnacht


Helaas geen foto beschikbaar

Ron Voorn uit Edam

in 2020 werd hij o.a.

1e Overnacht aangewezenKampioenschappen 2020

 

 


Vitesse                             Punten

aangewezen                   Punten

Hokkampioen                Punten

Duifkampioen

Duifnr                            Punten

J.L. Haselager               4511.7

Jelger Klinkenberg        3393.6

Jelger Klinkenberg        1811.6707

R. Bos

18-1761285                 4238.1

R. Bos                           4445.8

R. Bos                           3265.6

J.L. Haselager               1649.1832

Jelger Klinkenberg

18-1794874                 3673.0

A.I.J.M. Snoek              4212.4

Pieter Springer              2985.3

Jos Stoop                      1374.9705

Jelger Klinkenberg

18-1794845                 3317.3

G. Timmer                    4077.2

J.L. Haselager               2957.9

R. Bos                           1250.3996Jos Stoop                     3981.1

M.Kroon-Kout                2626.0

G. Timmer                     1165.2436
Midfond                           Punten

aangewezen                  Punten

Hokkampioen 

Duifkampioen                Punten 

Duifnr

R. Bos                            3808.9

Jelger Klinkenberg        2816.2

R. Bos                        1483.8881

J.L. Haselager             3308.2

19-3936141

Jos Stoop                       3643.8

Comb Geutskens          2684.9  

J.L. Haselager            1118.8591

R. Bos                         3135.8    

18-1761289

M.F.J. Krijger                  3638.0

R. Bos                           2398.0

M.F.J. Krijger               1096.6751

R. Bos                         3069.4

18-1761281

Comb Geutskens           3625.4

M.F.J. Krijgerr                2394.0

Jos Stoop                    1050.4958Jelger Klinkenberg         3593.4

A.I.J.M. Snoek               2379.6

A.I.J.M.  Snoek            1032.9430
Dagfond

aangewezen

hokkampioen 

duifkampioen

Duifnr

A.I.J.M. Snoek              4550.8

Pieter Springer              4188.0

R. Bos                        1969.84855

Pieter Springer               3684.9

19-1546379

R. Bos                          4541.3

A.I.J.M. Snoek               2914.4

Jelger Klinkenberg      1529.4366

Pieter Springer               3579.5

18-1766105

Pieter Springer            4447.1

R. Bos                            2682.1     

A.I.J.M. Snoek             1359.7952

Jos Stoop                       3233.7

18-1789408

J.L. Haselager             4040.4

Jelger Klinkenberg         2133.1

Jos Stoop                     1348.0033Comb Geutskens         3831.6

Jos Stoop                       2103.3

Pieter Springer             1347.4106
Oude duiven

aangewezen

Hokkampioen

Duifkampioen

Duifnr

R. Bos                        12.796.0

R. Bos                        8345.7

R. Bos                      4702.7732

R. Bos                      6884.3 

18-1761285

A.I.J.M. Snoek            12.310.1

Jelger Klinkenberg     8342.9

Jelger Klinkenberg    4287.0674

Jelger Klinkenberg   6323.7

18-1794845

J.L. Haselager            12.039.8

Pieter Springer           7836.0  

3e J.L. Haselager      3995.2997

R. Bos                      6269.1

16-1395386

Comb Geutskens       10.982.6

A.I.J.M. Snoek            6890.5

4e Jos Stoop             3773.4696Jos Stoop                   10.963.8

Jos Stoop                   6353.9

5e A.I.J.M.  Snoek     3403.5087 
Overnacht

aangewezen

hokkampioen

duifkampioen

Duifnr

N. Tetteroo                        3629.2 

Ron Voorn                       1722.9

N. Tetteroo                  1129.0249

 Duivendokter                1807.2

18-1759079

Henk Bos                          3161.0 

H. Zwikker                       1719.3

Henk Bos                     1006.3476

Frans Jonk                     1547.7

18-1761467

Wim Hogendoorn             2835.2

N. Tetteroo                       1671.6

H. Zwikker                    848.1085

Ron Voorn                      1474.3

18-1760556

H, Zwikker                        2784.6  

Henk Bos                         1568.0

Ron Voorn                    836.4095Ron Voorn                        2773.4

Wim Hogendoorn             1516.0

Wim Hogendoorn         799.8634
Jonge duiven totaal 7 vluchten

aangewezen

hokkampioen

duifkampioen

Duifnr

1e E. Uithuisje                 6409.0

1e Gebr Appel                     3832.4 

Jelger Klinkenberg       2253,4352

Comb Geutskens     5298.5

1380322

2e Comb Geutskens       6372.4

2e E. Uithuisje                    3797.0  

E. Uithuisje                   2128.1710

Comb Geutskens     5263.8 

1380153

3e Jelger Klinkenberg     6356.8

3e Comb Geutskens           3337.4

Comb Geutskens         1919.6046

Comb Geutskens     5249.4

1380162

4e Gebr Appel                5991.5

4e Cor Strijbis                     3271.1  

Gebr Appel                   1860.6013  5e Comb Heersping       5831.1

5e Jelger Klinkenberg         3021.3

Comb Heersping        1532.7876Natour

aangewezen

hokkampioen

duifkampioen

Duifnummer

1e A.I.J.M. Snoek            4620.3    

1e Jelger Klinkenberg     3291.9

1e A.I.J.M. Snoek       .2012.9318

1e E. Uithuisje               3866.8

18-1765944

2e Comb Geutskens        4366.9

2e R. Bos                        3231.7

2e J. Moenis               1832.9092

2e J. Moenis                    3855.6

19-1546.520

3e J. Moenis                     4353.3 

3e A.I.J.M. Snoek           3059.8  

3e E. Uithuisje             1638.7449

3e A.I.J.M. Snoek            3732.4   

19-1542008

4e R. Bos                         4168.3

4e Pieter Springer           2740.1

4e Pieter Springer       1576.4612

5e E. Uithuisje                  4165.0

5e Comb Geutskens        2655.1

5e Comb Geutskens   1575.6161 

Vitesse 2020

winnaar

aantal duiven

1e vlucht  13 Juni Quievrain

J. Klinkenberg

1781

2e vlucht    4 juli   Quievrain

E. Uithuisje

859

3e vlucht   18 juli  Roosendaal

Jelger Klinkenberg

573

4e vlucht  01 Aug Lennik

R. Bos

499

5e vlucht  15 Aug Quievrain

A,I.J.M.Snoek

410
Midfond 2020

Winaar

Aantal duiven

1e vlucht  20 juni  Peronne

Comb Geutskens

1565

2e vlucht  27 Juni  P.St.Maxence

A.I.J.M. Snoek

1303

3e vlucht  11 Juli   Morlincourt

Mevr E.v. Selm

881

4e vlucht  25 Juli   Pointoise

Comb Heersping

698

Dagfond 2020

winnaar

aantal duiven

1e vlucht  4 Juli    Fontenay Sur Eure

E. Uithuisje

489

2e vlucht 18 Juli   Blois

Gebr Appel

490

3e vlucht   1 Aug. Blois

R. Bos

378

4e vlucht  15 Aug. Chateauroux

J.L. Haselager

203

5e vlucht  29 Aug. Blois

Pieter Springer

268Overnacht 2020

winnaar

aantal duiven

1e Vlucht 18 Juli  St.Vincent

Wim Hogendoorn

154

2e Vlucht 25 Juli  Bordeaux

Remy Rouw

198

3e Vlucht   7 Aug. Bergerac

W.v. Zelst

58

4e Vlucht 15 Aug. Bergerac

R. Voorn


Jonge duiven  2020 Vitesse

winnaar

aantal duiven

1e Vlucht  11 Juli Roosendaal 

Comb Geuskens

1162

2e Vlucht  18 Juli Roosendaal

Jelger Klinkenberg

1339

3e Vlucht  25 Juli Duffel

Jelger Klinkenberg

1226

4e Vlucht   1 Aug.Lennik

E. Uithuisje

1224

5e Vlucht  15 Aug.Quievrain

E. Uithuisje

972

7e Vlucht  22 Aug. Peronne

Comb Geutskens

775

8e Vlucht  29 Aug. Roye

Pieter Springer

963

5 September P.St.Maxence

Bram ten Klei

244

12 September Fonteney

Comb Geutskens

376


Natour

winnaar

aantal duiven

1e Vlucht 22 Aug. Roosendaal

Pieter Springer

1146

2e Vlucht 29 Aug. Roosendaal

R. Bos

2348

3e Vlucht  5 Sept. Lennik

A.I.J.M. Snoek

955

4e Vlucht 12 Sept.Quievrain

R. Bos

1030

5e Vlucht 19 Sept. Quievrain

Comb Geutskens

870